Často kladené otázky


FAQ

2.10.2013


Dotaz: Kdy se bude kurz realizovat?

Odpověď:  Jednotlivé běhy kurzu se budou pořádat v období listopad 2013 – červen 2014


11.2.2013

Dotaz: Máme zájem o vyškolení zaměstnanců v problematice prevence násilí na pracovištích. Jak se můžeme do projektu zapojit?

Odpověď: Zájemci o z řad pražských organizací působících ve zdravotnictví a v sociálních službách mohou kontaktovat realizační tým projektu na tel: 725 389 572 a projednat konkrétní možnosti spolupráce.
telefon: +420 272 661 082 | fax: +420 271 960 962 | e-mail: info@uzs.cz © 2007 Unie zaměstnavatelských svazů ČR